ALGEMENE LEDENVERGADERING WIJKVERENIGING ANGELSLO

UITNODIGING ; ALGEMENE LEDENVERGADERING WIJKVERENIGING ANGELSLO

 

DONDERDAG 23 NOV 2023 in het Wijkcentrum Angelslo

we beginnen om 19.30 ( inloop vanaf 19.15)

VOOR WIE?? Alle inwoners van Angelslo

hoe ziet ons programma eruit;

1 . opening

2. voorstellen bestuursleden

3. rooster van aftreden - verkiezing bestuurslid

4. financieel jaaroverzicht 2022

5. rondvraag 

6. "de geschiedenis van Angelslo"deel 1 verteld door de heer Johan Withaar

7. PAUZE

8. "de geschiedenis van Angelslo" deel 2 verteld door de heer Johan Withaar

9. afsluiting

We  hopen U als bestuur te verwelkomen op deze dag

 

Wijkcentrum Angelslo ,

Boermarkeweg 44 ( kop van zuid)
7824 AA Emmen

Tel: 0591 - 62 7107
E-mail: info@wijkcentrumangelslo.nl

KvK nr: 41017269
Adres:
Wijkcentrum Angelslo ,
Boermarkeweg 44 ( kop van zuid)
7824 AA Emmen
Tel: 0591 - 62 7107
E-mail: info@wijkcentrumangelslo.nl
Social media:
Locatie en route: